EN
威尔朗科技
EN
威尔朗公司入选西青人才创新创业产品宣传册
来源: | 作者:pmof93969 | 发布时间: 2019-03-08 | 414 次浏览 | 分享到:
                                          
      天津威尔朗科技有限公司入选西青人才创新创业产亲宣传册。
     企业领军人才王军祥,享受国务院特殊津贴专家,于2012年被认定为首批“西青区高层次创新创业领军人才“,于2014年入选天津市“131“创新型人才培养工程(第一层次人选)和天津市“创新人才推进计划”,于2016年入选国家“万人计划”,于2017年入选天津市“新型企业家培养工程”,企业核心团队于2016年被认定为天津市“131”创新型人才团队;企业于2015年入选天津市“千企万人”支持计划。